30.4.2017
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,46 0 0,00
2 Herlin Antti 18 711 800 11,49 0 0,00
  Holding Manutas Oy 18 680 000 11,47 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,19 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 000 000 1,23 0 0,00
8 Noyer Alex 1 938 965 1,19 0 0,00
9 Valtion Eläkerahasto 1 900 268 1,17 -85 000 -4,28
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,14 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 240 000 0,76 -75 000 -5,70
12 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 860 800 0,53 0 0,00
13 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
14 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
15 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
16 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
18 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
19 Nordea Bank Ab (publ) 528 111 0,32 +37 779 +7,70
20 Suomen Kulttuurirahasto Sr 501 590 0,31 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 104 959 900 64,47  
  Hallintarekisteröidyt 23 119 919 14,20  
  Muut osakkeet 34 732 274 21,33  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com