31.8.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,17 0 0,00
5 Herlin Antti 6 726 800 4,13 +550 000 +8,90
  Holding Manutas Oy 5 720 000 3,51 +400 000 +7,52
  Security Trading Oy 975 000 0,60 +150 000 +18,18
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 512 795 2,77 -600 000 -11,74
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 165 325 1,94 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,35 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 1 890 000 1,16 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 890 1,02 +200 +0,01
15 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 +8 300 +0,54
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 370 000 0,84 -70 000 -4,86
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
19 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 877 914 0,54 0 0,00
20 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 101 342 493 62,25  
  Hallintarekisteröidyt 8 781 954 5,39  
  Muut osakkeet 52 686 146 32,36  
  Yhteensä 162 810 593 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com