31.1.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 716 800 12,05 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 685 000 12,03 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 400 000 2,69 0 0,00
7 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
8 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
9 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 700 000 1,04 -100 000 -5,56
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 538 804 0,94 0 0,00
12 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 076 402 0,66 -3 000 -0,28
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 1 013 203 0,62 +88 948 +9,62
14 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 766 771 0,47 0 0,00
16 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
18 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
19 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
20 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 106 931 083 65,38  
  Hallintarekisteröidyt 22 053 520 13,48  
  Muut osakkeet 34 581 060 21,14  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com