30.11.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,53 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,42 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,42 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,14 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,63 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 765 325 2,28 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 753 661 2,27 -7 713 -0,21
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,85 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,25 0 0,00
11 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 945 925 1,18 -211 000 -9,78
12 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,16 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 840 000 1,11 +76 293 +4,33
14 Sanoma Oyj 1 773 000 1,07 +1 236 000 +230,17
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,00 0 0,00
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 620 995 0,98 +150 000 +10,20
17 Valtion Eläkerahasto 1 360 000 0,82 +44 514 +3,38
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,79 +217 000 +19,85
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 141 626 0,69 -1 116 -0,10
20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 100 000 0,67 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 590 298 59,61  
  Hallintarekisteröidyt 16 368 592 9,90  
  Muut osakkeet 50 440 902 30,49  
  Yhteensä 165 399 792 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com