30.4.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 528 600 5,85 N/A N/A
  Holding Manutas Oy 7 960 000 4,89 +310 000 +4,05
  Security Trading Oy 1 505 000 0,92 +80 000 +5,61
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 N/A N/A
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 232 220 2,60 +200 000 +4,96
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 585 000 1,59 -10 000 -0,39
8 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
9 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 190 325 1,35 -50 000 -2,23
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
12 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
13 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 114 439 0,68 +6 700 +0,60
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
16 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 743 390 61,26  
  Hallintarekisteröidyt 8 233 627 5,06  
  Muut osakkeet 54 835 076 33,68  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com