30.6.2016
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,46 0 0,00
2 Herlin Antti 18 381 800 11,29 0 0,00
  Holding Manutas Oy 18 350 000 11,27 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,19 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
9 Noyer Alex 1 938 965 1,19 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 915 000 1,18 0 0,00
11 Aubouin Lorna 1 868 970 1,15 0 0,00
12 Tiiviste-Group Oy 1 250 000 0,77 0 0,00
13 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
14 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 837 450 0,51 -8 300 -0,98
15 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
16 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
20 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 106 832 760 65,62  
  Hallintarekisteröidyt 13 374 415 8,22  
  Muut osakkeet 42 604 918 26,16  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com