31.5.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 963 600 6,12 +435 000 +4,57
  Holding Manutas Oy 8 100 000 4,98 +140 000 +1,76
  Security Trading Oy 1 800 000 1,11 +295 000 +19,60
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 232 220 2,60 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 585 000 1,59 0 0,00
8 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
9 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 155 196 1,32 -35 129 -1,60
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
12 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
13 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 114 439 0,68 0 0,00
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
16 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 143 261 61,51  
  Hallintarekisteröidyt 9 120 463 5,60  
  Muut osakkeet 53 548 369 32,89  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com