31.12.2006
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,57 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,44 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,44 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,16 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 151 570 3,73 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 4 135 825 2,51 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 881 145 2,35 +505 150 +14,96
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,85 +502 828 +19,69
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 110 000 1,28 0 0,00
11 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,16 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 883 851 1,14 0 0,00
13 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 835 925 1,11 +136 000 +8,00
14 Oy Karl Fazer Ab 1 775 322 1,08 0 0,00
15 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 755 707 1,06 0 0,00
16 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 396 262 0,85 0 0,00
17 Valtion Eläkerahasto 1 380 000 0,84 0 0,00
18 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 315 995 0,80 0 0,00
19 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,79 0 0,00
20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 142 742 0,69 +754 242 +194,14
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 326 540 60,21  
  Hallintarekisteröidyt 15 157 009 9,19  
  Muut osakkeet 50 470 363 30,60  
  Yhteensä 164 953 912 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com