31.3.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,80 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,18 -600 000 -4,89
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 700 770 2,28 0 0,00
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 695 325 2,27 -20 000 -0,54
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 046 264 1,87 -10 897 -0,36
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 476 925 1,52 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 020 995 1,24 +100 000 +5,21
13 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 845 000 1,13 0 0,00
15 Sanoma Oyj 1 758 500 1,08 +1 233 500 +234,95
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,02 0 0,00
17 Valtion Eläkerahasto 1 589 572 0,98 +79 572 +5,27
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
19 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 +300 000 +30,96
20 Noyer Alex 1 268 965 0,78 +300 000 +30,96
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 303 891 61,08  
  Hallintarekisteröidyt 12 478 570 7,68  
  Muut osakkeet 50 798 643 31,24  
  Yhteensä 162 581 104 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com