28.2.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,73 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,25 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 339 295 2,07 0 0,00
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 710 945 1,68 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,60 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
12 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 089 000 1,30 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 368 944 0,85 +123 412 +9,91
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Herlin Antti 1 234 967 0,77 +538 267 +77,26
  Holding Manutas Oy 980 000 0,61 +500 000 +104,17
  Security Trading Oy 254 967 0,16 +38 267 +17,66
20 Premiere Holding Oy Ab 1 110 000 0,69 -100 000 -8,26
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 059 631 60,93  
  Hallintarekisteröidyt 11 922 269 7,41  
  Muut osakkeet 50 961 758 31,66  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com