31.10.2018
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 506 800 11,93 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 475 000 11,91 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,49 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,18 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 000 000 1,22 0 0,00
8 Noyer Alex 1 908 965 1,17 0 0,00
9 Valtion Eläkerahasto 1 860 000 1,14 0 0,00
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
11 Sanoma Oyj 1 061 293 0,65 +306 000 +40,51
12 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 910 000 0,56 +99 508 +12,28
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 665 000 0,41 0 0,00
14 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
15 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
16 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
17 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
18 Sanoman Eläkesäätiö 553 666 0,34 0 0,00
19 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
20 Suomen Kulttuurirahasto Sr 502 240 0,31 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 105 595 322 64,56  
  Hallintarekisteröidyt 25 584 229 15,64  
  Muut osakkeet 32 386 112 19,80  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com