31.8.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 963 600 6,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 8 100 000 4,98 0 0,00
  Security Trading Oy 1 800 000 1,11 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 232 220 2,60 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 105 196 1,29 -50 000 -2,32
9 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
11 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
12 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 650 000 1,01 -540 000 -24,66
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 114 439 0,68 0 0,00
15 Mandatum Life Unit-Linked 998 485 0,61 +147 637 +17,35
16 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
17 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
18 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 510 783 61,12  
  Hallintarekisteröidyt 9 411 115 5,78  
  Muut osakkeet 53 890 195 33,10  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com