31.12.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,85 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,58 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,29 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,20 0 0,00
5 Herlin Antti 6 176 800 3,81 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 320 000 3,28 0 0,00
  Security Trading Oy 825 000 0,51 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,52 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 455 795 2,13 +50 000 +1,47
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 315 325 2,05 -50 000 -1,49
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,56 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,39 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,35 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 2 025 810 1,25 -74 190 -3,53
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 450 000 0,89 +15 000 +1,05
16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 276 882 0,79 -177 218 -12,19
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
19 OP-Suomi 880 000 0,54 +30 000 +3,53
20 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 821 771 61,61  
  Hallintarekisteröidyt 12 130 470 7,49  
  Muut osakkeet 50 068 503 30,90  
  Yhteensä 162 020 744 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com