30.9.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Herlin Antti 7 556 800 4,64 0 0,00
  Holding Manutas Oy 6 100 000 3,75 0 0,00
  Security Trading Oy 1 425 000 0,88 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 518 812 3,39 +1 120 322 +25,47
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 595 000 1,59 0 0,00
9 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 565 325 1,58 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
13 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
14 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
15 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 107 739 0,68 0 0,00
17 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 026 925 0,63 -1 500 000 -59,36
18 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
19 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 646 500 0,40 +396 500 +158,60
20 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 953 360 61,39  
  Hallintarekisteröidyt 7 016 931 4,31  
  Muut osakkeet 55 841 802 34,30  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com