31.10.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 963 600 6,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 8 100 000 4,98 0 0,00
  Security Trading Oy 1 800 000 1,11 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 232 220 2,60 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
9 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 005 000 1,23 -70 000 -3,37
10 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
11 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
12 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 1 683 774 1,03 -346 422 -17,06
13 Mandatum Life Unit-Linked 1 022 313 0,63 +451 +0,04
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 000 000 0,61 -114 439 -10,27
15 Svenska Litteratursällskapet i Finland 818 000 0,50 -232 000 -22,10
16 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
17 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
18 Oy Karl Fazer Ab 685 117 0,42 +26 047 +3,95
19 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 235 904 60,34  
  Hallintarekisteröidyt 11 186 322 6,87  
  Muut osakkeet 53 389 867 32,79  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com