31.7.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,87 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,58 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,29 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,21 0 0,00
5 Herlin Antti 6 176 800 3,82 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 320 000 3,29 0 0,00
  Security Trading Oy 825 000 0,51 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,52 0 0,00
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 415 325 2,11 0 0,00
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 220 795 1,99 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,56 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,39 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,35 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,33 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
16 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
17 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
18 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 166 369 0,72 -80 000 -6,42
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 033 354 61,82  
  Hallintarekisteröidyt 14 040 774 8,68  
  Muut osakkeet 47 742 766 29,50  
  Yhteensä 161 816 894 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com