31.3.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Herlin Antti 6 726 800 4,13 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 720 000 3,51 0 0,00
  Security Trading Oy 975 000 0,60 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 362 795 2,68 -150 000 -3,32
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 595 000 1,59 0 0,00
9 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 565 325 1,58 -260 000 -9,20
10 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
14 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
15 Valtion Eläkerahasto 1 890 000 1,16 0 0,00
16 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 107 739 0,68 0 0,00
18 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
19 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 366 839 61,03  
  Hallintarekisteröidyt 11 378 772 6,99  
  Muut osakkeet 52 066 482 31,98  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com