31.5.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,73 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,25 0 0,00
7 Herlin Antti 3 450 000 2,14 +2 063 933 +148,91
  Holding Manutas Oy 3 150 000 1,96 +2 040 000 +183,78
  Security Trading Oy 300 000 0,19 +23 933 +8,67
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 264 295 2,03 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,60 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
12 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 115 000 1,31 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 788 989 1,11 +195 000 +12,23
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 000 000 0,62 -1 295 224 -56,43
20 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 700 086 61,33  
  Hallintarekisteröidyt 11 895 196 7,39  
  Muut osakkeet 50 348 376 31,28  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com