31.7.2007
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,54 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,43 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,43 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,14 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,63 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 765 325 2,28 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 709 770 2,25 +26 600 +0,72
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,85 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,26 0 0,00
11 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 957 925 1,19 -163 000 -7,69
12 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,16 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 755 707 1,06 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,00 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 465 995 0,89 0 0,00
16 Valtion Eläkerahasto 1 315 486 0,80 -64 514 -4,67
17 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 142 742 0,69 0 0,00
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 100 000 0,67 0 0,00
19 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 974 500 0,59 0 0,00
20 Aubouin Lorna 968 970 0,59 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 97 136 186 58,79  
  Hallintarekisteröidyt 19 071 747 11,54  
  Muut osakkeet 49 008 325 29,67  
  Yhteensä 165 216 258 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com