31.5.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Herlin Antti 7 281 800 4,47 +555 000 +8,25
  Holding Manutas Oy 6 000 000 3,69 +280 000 +4,90
  Security Trading Oy 1 250 000 0,77 +275 000 +28,21
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 362 795 2,68 0 0,00
8 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 595 000 1,59 0 0,00
9 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 565 325 1,58 0 0,00
10 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 +100 000 +5,29
14 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
15 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
16 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 107 739 0,68 0 0,00
18 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
19 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 021 839 61,43  
  Hallintarekisteröidyt 8 691 144 5,34  
  Muut osakkeet 54 099 110 33,23  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com