31.3.2017
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,46 0 0,00
2 Herlin Antti 18 711 800 11,49 0 0,00
  Holding Manutas Oy 18 680 000 11,47 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,19 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 000 000 1,23 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 1 985 268 1,22 -104 732 -5,01
9 Noyer Alex 1 938 965 1,19 0 0,00
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,14 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 315 000 0,81 -100 000 -7,07
12 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 860 800 0,53 -100 000 -10,41
13 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
14 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
15 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
16 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
18 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
19 Suomen Kulttuurirahasto Sr 501 590 0,31 0 0,00
20 Nordea Bank Ab (publ) 490 332 0,30 +33 295 +7,28
  20 suurinta omistajaa yhteensä 105 082 121 64,54  
  Hallintarekisteröidyt 22 240 338 13,66  
  Muut osakkeet 35 489 634 21,80  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com