29.2.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,80 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,55 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 715 325 2,29 -50 000 -1,33
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 700 770 2,28 -48 063 -1,28
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 3 057 161 1,88 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 476 925 1,52 +1 007 000 +68,51
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 920 995 1,18 +280 000 +17,06
13 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 845 000 1,13 +5 000 +0,27
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,02 0 0,00
16 Valtion Eläkerahasto 1 510 000 0,93 +150 000 +11,03
17 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
18 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 130 026 0,70 0 0,00
19 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 020 000 0,63 0 0,00
20 Aubouin Lorna 968 970 0,60 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 577 777 60,63  
  Hallintarekisteröidyt 14 331 584 8,82  
  Muut osakkeet 49 671 743 30,55  
  Yhteensä 162 581 104 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com