31.12.2017
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 036 800 11,64 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 005 000 11,62 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,49 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,18 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 000 000 1,22 0 0,00
8 Noyer Alex 1 908 965 1,17 -30 000 -1,55
9 Valtion Eläkerahasto 1 860 000 1,14 -268 -0,01
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 915 000 0,56 0 0,00
12 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
13 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
14 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
15 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
16 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
17 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
18 Suomen Kulttuurirahasto Sr 502 240 0,31 0 0,00
19 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 480 000 0,29 +60 000 +14,29
20 Laakkonen Mikko Kalervo 474 000 0,29 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 104 455 371 63,86  
  Hallintarekisteröidyt 26 513 663 16,21  
  Muut osakkeet 32 596 629 19,93  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com