28.2.2022
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 816 800 12,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 785 000 12,10 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 514 800 2,76 0 0,00
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 792 136 1,71 +250 000 +9,83
8 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
9 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 700 000 1,04 0 0,00
12 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 498 000 0,92 -40 804 -2,65
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 1 095 508 0,67 0 0,00
14 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
15 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 966 032 0,59 -15 000 -1,53
16 Sanoma Oyj 679 614 0,42 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 109 231 993 66,78  
  Hallintarekisteröidyt 19 879 286 12,15  
  Muut osakkeet 34 454 384 21,07  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com