31.12.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,75 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,53 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,24 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,16 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,68 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 669 295 2,25 +383 380 +11,67
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,22 0 0,00
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 710 945 1,66 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,58 0 0,00
10 Sanoma Oyj 2 425 000 1,49 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 054 000 1,26 0 0,00
14 Valtion Eläkerahasto 2 000 000 1,23 +69 946 +3,62
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,17 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,01 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
19 Premiere Holding Oy Ab 1 210 000 0,74 0 0,00
20 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 157 254 0,71 -469 612 -28,87
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 282 974 60,88  
  Hallintarekisteröidyt 14 035 153 8,61  
  Muut osakkeet 49 772 524 30,51  
  Yhteensä 163 090 651 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com