28.2.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,17 0 0,00
5 Herlin Antti 6 176 800 3,79 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 320 000 3,27 0 0,00
  Security Trading Oy 825 000 0,51 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 455 795 2,12 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 165 325 1,94 -150 000 -4,52
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,35 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 1 890 000 1,16 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 415 000 0,87 -25 000 -1,74
16 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
17 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
18 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 200 000 0,74 +500 000 +71,43
19 OP-Suomi 1 000 000 0,61 +110 000 +12,36
20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 980 431 0,60 -136 842 -12,25
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 649 188 61,21  
  Hallintarekisteröidyt 11 468 391 7,04  
  Muut osakkeet 51 693 014 31,75  
  Yhteensä 162 810 593 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com