30.9.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,73 0 0,00
6 Herlin Antti 4 826 500 3,00 +110 000 +2,33
  Holding Manutas Oy 4 201 500 2,61 +110 000 +2,69
  Security Trading Oy 625 000 0,39 0 0,00
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 515 325 2,18 0 0,00
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 264 295 2,03 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,60 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 170 000 1,35 +5 000 +0,23
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 838 989 1,14 +50 000 +2,79
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 829 174 62,03  
  Hallintarekisteröidyt 12 352 120 7,68  
  Muut osakkeet 48 762 364 30,29  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com