31.5.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,80 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,18 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 900 770 2,40 0 0,00
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 635 325 2,24 0 0,00
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 728 370 1,68 -83 000 -2,95
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,59 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 140 995 1,32 -30 000 -1,38
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
13 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 839 000 1,13 0 0,00
15 Sanoma Oyj 1 760 000 1,08 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 651 000 1,02 0 0,00
17 Valtion Eläkerahasto 1 589 572 0,98 0 0,00
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
19 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
20 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 341 497 61,10  
  Hallintarekisteröidyt 14 148 894 8,70  
  Muut osakkeet 49 092 183 30,20  
  Yhteensä 162 582 574 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com