30.4.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,73 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,25 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 264 295 2,03 -75 000 -2,25
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,60 0 0,00
9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 295 224 1,43 -415 721 -15,33
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
12 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 115 000 1,31 +26 000 +1,24
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 593 989 0,99 +150 000 +10,39
17 Herlin Antti 1 386 067 0,86 +131 100 +10,45
  Holding Manutas Oy 1 110 000 0,69 +130 000 +13,27
  Security Trading Oy 276 067 0,17 +1 100 +0,40
18 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
19 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 988 026 0,61 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 97 849 081 60,80  
  Hallintarekisteröidyt 11 727 446 7,29  
  Muut osakkeet 51 367 131 31,91  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com