31.1.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Herlin Antti 6 726 800 4,13 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 720 000 3,51 0 0,00
  Security Trading Oy 975 000 0,60 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 512 795 2,77 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 165 325 1,94 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 490 000 1,53 +100 000 +4,18
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
14 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
15 Valtion Eläkerahasto 1 890 000 1,16 0 0,00
16 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
17 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 320 000 0,81 0 0,00
18 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 147 739 0,70 0 0,00
19 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
20 Sr Nordea Fennia 712 665 0,44 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 792 359 61,91  
  Hallintarekisteröidyt 10 097 696 6,20  
  Muut osakkeet 51 922 038 31,89  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com