31.12.2022
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 816 800 12,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 785 000 12,10 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 250 800 2,60 -121 000 -2,77
7 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 792 136 1,71 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 996 000 1,22 +16 000 +0,81
9 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
12 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 700 000 1,04 0 0,00
13 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 023 096 0,63 -81 404 -7,37
14 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
15 OP-Suomi Pienyhtiöt 810 508 0,50 -100 000 -10,98
16 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 764 389 0,47 0 0,00
17 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
18 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
19 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
20 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 109 226 683 66,78  
  Hallintarekisteröidyt 20 449 371 12,50  
  Muut osakkeet 33 889 609 20,72  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com