30.9.2013
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 963 600 6,12 0 0,00
  Holding Manutas Oy 8 100 000 4,98 0 0,00
  Security Trading Oy 1 800 000 1,11 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 232 220 2,60 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 +100 000 +5,03
9 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
10 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 030 196 1,25 -75 000 -3,56
11 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
12 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
13 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 114 439 0,68 0 0,00
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 050 000 0,64 -600 000 -36,36
15 Mandatum Life Unit-Linked 1 021 862 0,63 +23 377 +2,34
16 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
17 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
18 Oy Karl Fazer Ab 659 070 0,40 +223 683 +51,38
19 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 972 267 60,79  
  Hallintarekisteröidyt 9 873 088 6,06  
  Muut osakkeet 53 966 738 33,15  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com