30.6.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,79 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,18 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,22 -20 000 -0,55
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 590 770 2,21 -310 000 -7,95
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 728 370 1,68 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,59 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 136 866 1,31 -4 129 -0,19
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 944 000 1,20 +105 000 +5,71
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
15 Sanoma Oyj 1 880 000 1,16 +120 000 +6,82
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 +3 690 +0,22
17 Valtion Eläkerahasto 1 589 572 0,98 0 0,00
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
19 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
20 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 236 058 61,04  
  Hallintarekisteröidyt 14 280 761 8,78  
  Muut osakkeet 49 070 255 30,18  
  Yhteensä 162 587 074 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com