30.9.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,79 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,18 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,22 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 540 770 2,18 0 0,00
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 727 445 1,68 -925 -0,03
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,58 0 0,00
10 Sanoma Oyj 2 425 000 1,49 +10 000 +0,41
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 054 000 1,26 +10 000 +0,49
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
15 Valtion Eläkerahasto 1 800 054 1,11 +210 482 +13,24
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 711 866 1,05 -210 000 -10,93
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
19 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
20 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 625 615 61,27  
  Hallintarekisteröidyt 14 361 332 8,83  
  Muut osakkeet 48 610 727 29,90  
  Yhteensä 162 597 674 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com