31.10.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,79 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,55 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,26 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,18 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,69 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,22 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 365 915 2,07 -174 855 -4,94
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 710 945 1,67 -16 500 -0,60
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,58 0 0,00
10 Sanoma Oyj 2 425 000 1,49 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 054 000 1,26 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,18 0 0,00
15 Valtion Eläkerahasto 1 800 054 1,11 0 0,00
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 686 866 1,04 -25 000 -1,46
17 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
18 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
19 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
20 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 409 260 61,13  
  Hallintarekisteröidyt 13 737 411 8,45  
  Muut osakkeet 49 468 173 30,42  
  Yhteensä 162 614 844 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com