30.11.2008
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,75 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,53 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,24 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,16 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,68 0 0,00
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 615 325 2,22 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 285 915 2,01 -80 000 -2,38
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 710 945 1,66 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 576 925 1,58 0 0,00
10 Sanoma Oyj 2 425 000 1,49 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 054 000 1,26 0 0,00
14 Valtion Eläkerahasto 1 930 054 1,18 +130 000 +7,22
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,17 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,01 0 0,00
17 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 626 866 1,00 -60 000 -3,56
18 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
19 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
20 Premiere Holding Oy Ab 1 210 000 0,74 -100 000 -7,63
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 299 260 60,89  
  Hallintarekisteröidyt 14 262 213 8,74  
  Muut osakkeet 49 529 178 30,37  
  Yhteensä 163 090 651 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com