31.5.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 761 800 12,08 +45 000 +0,23
  Holding Manutas Oy 19 730 000 12,06 +45 000 +0,23
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 4 701 570 2,87 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 514 800 2,76 0 0,00
7 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
8 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
9 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 700 000 1,04 0 0,00
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 538 804 0,94 0 0,00
12 OP-Suomi Pienyhtiöt 1 098 203 0,67 +10 000 +0,92
13 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 061 116 0,65 +294 345 +38,39
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 020 313 0,62 0 0,00
15 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
16 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
18 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
19 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
20 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 107 414 139 65,67  
  Hallintarekisteröidyt 21 589 846 13,20  
  Muut osakkeet 34 561 678 21,13  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com