31.10.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,87 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,58 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,29 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,21 0 0,00
5 Herlin Antti 6 176 800 3,82 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 320 000 3,29 0 0,00
  Security Trading Oy 825 000 0,51 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,52 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 405 795 2,10 +235 000 +7,41
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 365 325 2,08 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,56 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,39 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,35 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 2 100 000 1,30 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,28 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,02 0 0,00
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 596 100 0,99 -159 609 -9,09
16 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 415 000 0,87 +280 000 +24,67
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 OP-Suomi 760 000 0,47 +120 000 +18,75
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 060 179 61,84  
  Hallintarekisteröidyt 12 519 686 7,74  
  Muut osakkeet 49 237 279 30,42  
  Yhteensä 161 817 144 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com