31.8.2020
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 716 800 12,05 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 685 000 12,03 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,49 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 667 597 2,85 0 0,00
7 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
8 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 800 000 1,10 0 0,00
10 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 538 804 0,94 0 0,00
12 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 0,61 0 0,00
13 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 975 000 0,60 0 0,00
14 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
15 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
16 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
17 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
18 OP-Suomi Pienyhtiöt 596 291 0,36 +23 365 +4,08
19 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
20 Sanoma Oyj 528 977 0,32 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 107 542 572 65,75  
  Hallintarekisteröidyt 21 109 223 12,91  
  Muut osakkeet 34 913 868 21,34  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com