30.11.2006
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,90 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,60 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,60 0 0,00
4 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 151 570 3,81 N/A N/A
6 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 4 135 825 2,56 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 375 995 2,09 +128 707 +3,96
8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 554 333 1,58 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,39 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 110 000 1,31 0 0,00
11 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
12 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 883 851 1,17 0 0,00
13 Oy Karl Fazer Ab 1 775 322 1,10 0 0,00
14 Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 755 707 1,09 +125 707 +7,71
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 699 925 1,05 -218 000 -11,37
16 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 396 262 0,86 0 0,00
17 Valtion Eläkerahasto 1 380 000 0,85 0 0,00
18 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 315 995 0,82 0 0,00
19 Premiere Holding Oy Ab 1 310 000 0,81 0 0,00
20 Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1 248 070 0,77 -130 000 -9,43
  20 suurinta omistajaa yhteensä 98 287 890 60,87  
  Hallintarekisteröidyt 15 033 083 9,31  
  Muut osakkeet 48 151 659 29,82  
  Yhteensä 161 472 632 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com