28.2.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 731 832 23,18 0 0,00
2 Herlin Antti 17 093 600 10,50 N/A N/A
  Holding Manutas Oy 17 030 000 10,46 +2 305 000 +15,65
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 N/A N/A
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 482 220 2,14 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
9 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
10 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 915 000 1,18 0 0,00
12 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 1 248 774 0,77 0 0,00
13 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
14 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
15 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
16 Nordea Pankki Suomi Oyj 657 997 0,40 +20 334 +3,19
17 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
18 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 103 643 977 63,66  
  Hallintarekisteröidyt 13 767 220 8,46  
  Muut osakkeet 45 400 896 27,88  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com