30.11.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,54 -300 000 -5,00
6 Herlin Antti 5 370 000 3,34 +20 000 +0,37
  Holding Manutas Oy 4 670 000 2,90 +20 000 +0,43
  Security Trading Oy 700 000 0,43 0 0,00
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 465 325 2,15 -50 000 -1,42
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 240 795 2,01 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,57 0 0,00
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,36 0 0,00
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 943 989 1,21 +105 000 +5,71
15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 809 576 0,50 -24 870 -2,98
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 136 162 62,22  
  Hallintarekisteröidyt 12 554 618 7,80  
  Muut osakkeet 48 252 878 29,98  
  Yhteensä 160 943 658 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com