31.3.2014
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Herlin Antti 13 846 379 8,51 +2 706 979 +24,30
  Holding Manutas Oy 11 823 779 7,26 +2 547 979 +27,47
  Security Trading Oy 1 959 000 1,20 +159 000 +8,83
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
  Herlin Antti 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 732 220 2,91 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
9 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 005 000 1,23 0 0,00
10 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
11 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
12 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 1 348 774 0,83 0 0,00
13 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 003 600 0,62 +3 600 +0,36
14 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 0 0,00
16 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 101 929 101 62,61  
  Hallintarekisteröidyt 12 906 688 7,93  
  Muut osakkeet 47 976 304 29,46  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com