31.1.2017
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,46 0 0,00
2 Herlin Antti 18 711 800 11,49 0 0,00
  Holding Manutas Oy 18 680 000 11,47 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,19 0 0,00
7 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
8 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 000 000 1,23 0 0,00
9 Noyer Alex 1 938 965 1,19 0 0,00
10 Aubouin Lorna 1 852 470 1,14 0 0,00
11 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 415 000 0,87 0 0,00
12 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 960 800 0,59 -25 000 -2,54
13 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
14 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
15 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
16 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
17 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
18 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
19 Suomen Kulttuurirahasto Sr 501 590 0,31 0 0,00
20 Oy H. Kuningas & Co Ab 487 999 0,30 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 105 384 520 64,73  
  Hallintarekisteröidyt 21 256 425 13,06  
  Muut osakkeet 36 171 148 22,21  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com