31.10.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,96 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,63 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,33 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,25 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,73 0 0,00
6 Holding Manutas Oy 4 650 000 2,89 +448 500 +10,67
7 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 515 325 2,18 0 0,00
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 240 795 2,01 -23 500 -0,72
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,57 -50 000 -1,94
10 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,40 0 0,00
11 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 190 000 1,36 +20 000 +0,92
12 Valtion Eläkerahasto 2 150 000 1,34 0 0,00
13 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,29 0 0,00
14 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 1 915 318 1,19 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 838 989 1,14 0 0,00
16 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 654 690 1,03 0 0,00
17 Aubouin Lorna 1 268 970 0,79 0 0,00
18 Noyer Alex 1 268 965 0,79 0 0,00
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 834 446 0,52 N/A N/A
  20 suurinta omistajaa yhteensä 99 686 032 61,94  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com