30.11.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 9 106 800 5,59 +1 550 000 +20,51
  Holding Manutas Oy 7 650 000 4,70 +1 550 000 +25,41
  Security Trading Oy 1 425 000 0,88 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 672 239 2,87 -846 573 -15,34
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 595 000 1,59 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 565 325 1,58 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
12 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
13 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 107 739 0,68 0 0,00
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 776 925 0,48 -200 000 -20,47
16 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 139 909 61,51  
  Hallintarekisteröidyt 6 844 495 4,20  
  Muut osakkeet 55 827 689 34,29  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com