31.12.2015
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 38 163 922 23,44 +432 090 +1,15
2 Herlin Antti 17 971 800 11,04 0 0,00
  Holding Manutas Oy 17 940 000 11,02 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 572 220 2,19 0 0,00
7 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
8 Valtion Eläkerahasto 2 090 000 1,28 0 0,00
9 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 1 915 000 1,18 0 0,00
11 Aubouin Lorna 1 868 970 1,15 0 0,00
12 Tiiviste-Group Oy 1 250 000 0,77 0 0,00
13 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
14 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 845 750 0,52 +7 950 +0,95
15 Sanoma Oyj 730 000 0,45 +188 809 +34,89
16 Sanoman Eläkesäätiö 651 008 0,40 0 0,00
17 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
18 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Pamela 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 104 984 696 64,48  
  Hallintarekisteröidyt 11 124 786 6,83  
  Muut osakkeet 46 702 611 28,69  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com