31.10.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 37 483 619 23,02 N/A N/A
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,31 0 0,00
4 Herlin Antti 7 556 800 4,64 0 0,00
  Holding Manutas Oy 6 100 000 3,75 0 0,00
  Security Trading Oy 1 425 000 0,88 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 518 812 3,39 0 0,00
7 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 595 000 1,59 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 2 565 325 1,58 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
10 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
11 Valtion Eläkerahasto 1 990 000 1,22 0 0,00
12 Aubouin Lorna 1 968 970 1,21 0 0,00
13 Noyer Alex 1 968 965 1,21 0 0,00
14 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
15 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 107 739 0,68 0 0,00
16 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 976 925 0,60 -50 000 -4,87
17 Kuningas Rolf Henrik 747 588 0,46 0 0,00
18 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
19 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,40 0 0,00
20 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,40 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 548 819 61,76  
  Hallintarekisteröidyt 6 890 310 4,23  
  Muut osakkeet 55 372 964 34,01  
  Yhteensä 162 812 093 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com