30.11.2011
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Erkko Aatos 25 680 076 15,77 0 0,00
2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,54 0 0,00
3 Oy Asipex Ab 11 803 543 7,25 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 11 673 370 7,17 0 0,00
5 Herlin Antti 6 726 800 4,13 0 0,00
  Holding Manutas Oy 5 720 000 3,51 0 0,00
  Security Trading Oy 975 000 0,60 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
6 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,50 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 512 795 2,77 0 0,00
8 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 165 325 1,94 0 0,00
9 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 526 925 1,55 0 0,00
10 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 290 000 1,41 0 0,00
11 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,38 0 0,00
12 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,27 0 0,00
13 Valtion Eläkerahasto 1 890 000 1,16 0 0,00
14 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 558 300 0,96 0 0,00
15 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 310 000 0,80 -15 000 -1,13
16 Aubouin Lorna 1 268 970 0,78 0 0,00
17 Noyer Alex 1 268 965 0,78 0 0,00
18 Suomen Kulttuurirahasto Sr 1 147 739 0,71 -308 151 -21,17
19 Oy Karl Fazer Ab 875 322 0,54 0 0,00
20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Ry 826 041 0,51 -41 873 -4,82
  20 suurinta omistajaa yhteensä 100 823 469 61,93  
  Hallintarekisteröidyt 10 326 160 6,34  
  Muut osakkeet 51 660 964 31,73  
  Yhteensä 162 810 593 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com