31.1.2020
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus % Muutos edelliseen kuukauteen Muutos edelliseen kuukauteen %
1 Jane ja Aatos Erkon Säätiö 39 820 286 24,35 0 0,00
2 Herlin Antti 19 506 800 11,93 0 0,00
  Holding Manutas Oy 19 475 000 11,91 0 0,00
  Herlin Antti Juhani 31 800 0,02 0 0,00
3 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,50 0 0,00
4 Seppälä Rafaela 10 273 370 6,28 0 0,00
5 Helsingin Sanomain Säätiö 5 701 570 3,49 0 0,00
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 667 597 2,85 0 0,00
7 Noyer Alex 1 903 965 1,16 0 0,00
8 Aubouin Lorna 1 852 470 1,13 0 0,00
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 1 800 000 1,10 -100 000 -5,26
10 Valtion Eläkerahasto 1 760 000 1,08 0 0,00
11 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 020 000 0,62 +65 389 +6,85
12 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 896 316 0,55 +6 215 +0,70
13 Folkhälsan i svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond 646 149 0,40 0 0,00
14 Langenskiöld Lars Christoffer Robin 645 996 0,39 0 0,00
15 Langenskiöld Bo Sebastian Eljas 645 963 0,39 0 0,00
16 Langenskiöld Pamela 645 963 0,39 0 0,00
17 Sanoman Eläkesäätiö 553 666 0,34 0 0,00
18 Sr Evli Suomi Select 553 173 0,34 +23 173 +4,37
19 Oy Etra Invest Ab 550 000 0,34 0 0,00
20 Sanoma Oyj 549 140 0,34 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 106 265 795 64,97  
  Hallintarekisteröidyt 23 492 267 14,36  
  Muut osakkeet 33 807 601 20,67  
  Yhteensä 163 565 663 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com